Updates to the program // Päivityksiä ohjelmaan

Riikka Ala-Hakula on valitettavasti joutunut perumaan esitelmänsä "Noituuden representaatiot feministisessä aktivismissa".Riikka Ala-Hakula has unfortunately had to cancel their presentation (which was to be held in Finnish). Lähes kaikissa esitelmissä on nyt sisältövaroitukset. Päivitämme niitä vielä, kun saamme tietoja puhujilta!Almost all of the presentations have content notes now. We will keep updating them as we get … Continue reading Updates to the program // Päivityksiä ohjelmaan

Abstracts and Program! // Abstraktit ja ohjelma!

In this file you will find the program as well as all the abstracts from the presenters. We will keep on adding content notes if additional ones are sent to us by the presenters. Tästä tiedostosta löydät konferenssin ohjelman ja kaikkien puhujien abstraktit. Abstrakteissa mainitaan myös esitysten sisältövaroituksia ja lisäämme niitä edelleen, jos puhujat lähettävät … Continue reading Abstracts and Program! // Abstraktit ja ohjelma!

About Slow Academy in English

1st ever Slow Academy Conference ♥ - 26.10.2019 Let’s come together and make space for slow scholarship! Join us in creating an alternative for academic capitalism where everyone involved is forced to act like an entrepreneur and compete against their peers. On top of this, hierarchical culture distorts human relationships within the universities. We want … Continue reading About Slow Academy in English

Slow Academysta suomeksi

1st ever Slow Academy Conference ♥ - 26.10.2019 Luodaan yhdessä tilaa hitaalle tutkimukselle! Tule luomaan vaihtoehtoa akateemiselle kapitalismille, jossa jokainen toimija on kuin yksityisyrittäjä ja joutuu kilpailemaan toisia vastaan. Lisäksi hierarkkinen kulttuuri vääristää yliopistomaailman ihmissuhteet. Haluamme luoda vaihtoehtoista akateemista kulttuuria, joka perustuu kilpailun sijaan keskinäiselle tukemiselle. Sen sijaan, että keskittyisimme suoritusten laskemiseen, kuten julkaistujen artikkeleiden … Continue reading Slow Academysta suomeksi